Zangkoren

In Warns zijn de volgende zanggroepen actief.

  • Sjonggroep “Net seure mar sjonge”,
  • Zangkoor “CRESCENDO”,
  • Zangkoor “sKoar” (ús koar).

Sjonggroep “Net seure mar sjonge”

     

Gemengd koor Net Seure mar Sjonge , opgericht in 1997, bestaat uit ongeveer  20 enthousiaste leden.
Het uitgebreide zeer gevarieerde repertoire bestaat o.a. uit modern, musical, Pop, Licht klassiek en middeleeuwse liederen. Er wordt in diverse talen, 4 stemmig gezongen w.o. ook een aantal Friese Liedjes.

We zijn geen gospel of shantykoor maar de uitzondering bevestigt de regel zo hebben we bijv. ook een kerstrepertoire.

We repeteren van 14.30 tot 16.30 in de wintertijd en met ingang van de zomertijd van 20.00 tot 22.00 in De Spylder.

Het koor staat onder leiding van Hélène Vijver uit Pingjum

Bij ons staat plezier in zingen voorop.
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom.

Zingen is stressverlagend en goed voor de weerstand!!

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Lumien Hofstee 06 1375 9707
0f Rennekepiersma@online.nl


Zangkoor “CRESCENDO”

Als sinds 1930 is gemengd koor CRESCENDO actief in Warns.
Het koor bestaat uit ongeveer 28 leden.

We zingen ‘a capella’.
We hebben zowel een geestelijk- als wereldlijk repertoire, van Bruckner tot ‘negrospirituals’, van ‘Fryske ferskes’ tot 16e eeuwse schalkse liedjes.

Het is genoeglijk om met dirigente Pytsje Feenstra steeds nieuwe liederen te zingen en te leren. Dat het óók gezellig is blijkt uit de trouwe opkomst van de leden.
Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom. Wij nodigen hierbij iedereen uit om eens een maand mee te doen om te ervaren hoe het voelt en hoort om met elkaar te zingen.

We repeteren elke woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de doopsgezinde kerk in Warns (adres: ’t Noard 23).

Contactpersoon voor het koor Crescendo is: Driesje Zwaan Telefoonnummer: 0514 682133


Zangkoor “sKoar” (ús koar)

‘sKoar’ (ús koar) is een koor voor jonge mensen (15-35 jaar) met een verstandelijke beperking.
Op dinsdagavond wordt in de Spylder geoefend o.l.v. een professionele dirigent.
De koorleden komen uit gem. Súdwest Fryslân en gem. De Friese Meren. Vervoer kan eventueel geregeld worden.
Voor informatie: Email ons op skoarwarns@gmail.com