Zangkoren in Warns

In Warns zijn de volgende zanggroepen actief.
Sjonggroep “Net seure mar sjonge”,
Zangkoor “CRESCENDO”,
Zangkoor “sKoar” (ús koar).

Sjonggroep “Net seure mar sjonge”

Gemengd koor Net Seure Mar Sjonge, opgericht in 1997, bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste leden. Het uitgebreide, gevarieerde repertoire bestaat uit modern, musical, pop, licht klassiek en middeleeuwse liederen. Er wordt in diverse talen, 4 stemmig gezongen waar onder ook een aantal Friese liedjes. We zijn geen gospel of shantykoor maar de uitzondering bevestigt de regel. Zo hebben we bijvoorbeeld ook een kerstrepertoire. We repeteren van 20.00 tot 22.00 in De Spylder in Warns.

Het koor staat onder leiding van Marco Rypma uit Folsgeare, muziekdocent-zanger-musicus-dirigent.
Bij ons staat plezier in zingen voorop en na de repetities kan er een ‘nazit’ genoten worden in De Spylder.

Nieuwe leden zijn van harte welkom met name zou ons een toename van tenoren en bassen bekoren.
Kom eens kijken of het iets voor u is, u kunt 3x bij ons aansluiten zonder kosten.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Lumien Hofstee 06 137 597 07
of rennekepiersma@online.nl

Zangkoor “CRESCENDO”

Als sinds 1930 is gemengd koor CRESCENDO actief in Warns.
Het koor bestaat uit ongeveer 28 leden. We zingen ‘a capella’.
We hebben zowel een geestelijk- als wereldlijk repertoire, van Bruckner tot ‘negrospirituals’, van ‘Fryske ferskes’ tot 16e eeuwse schalkse liedjes.

Het is genoeglijk om met dirigente Pytsje Feenstra steeds nieuwe liederen te zingen en te leren. Dat het óók gezellig is blijkt uit de trouwe opkomst van de leden. Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom. Wij nodigen hierbij iedereen uit om eens een maand mee te doen om te ervaren hoe het voelt en hoort om met elkaar te zingen.
We repeteren elke woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de doopsgezinde kerk in Warns (adres: ’t Noard 23).
Contactpersoon voor het koor Crescendo is: Driesje Zwaan telefoonnummer: 0514 68 21 33

Zangkoor “sKoar” (ús koar)

‘sKoar’ (ús koar) is een koor voor jonge mensen (15-35 jaar) met een verstandelijke beperking.
Op maandagavond wordt in de Spylder geoefend o.l.v. een professionele dirigent.
De koorleden komen uit gem. Súdwest Fryslân en gem. De Friese Meren. Vervoer kan eventueel geregeld worden.
Voor informatie: mail ons op skoarwarns@gmail.com