WINKELS VAN WARNS

De winkels zijn uit het fraaie lintdorp Warns verdwenen. De warme herinneringen aan de ontmoetingen in de winkels gelukkig nog niet. Een kleine expositie in de Johannes de Dooperkerk geeft goede kansen om herinneringen te delen. Ook met de jongere generatie.

Op zaterdag 25 juni a.s. wordt om 15.00 uur de mini-expositie ‘Winkels van Warns’ geopend. Dan zijn in de Johannes de Dooperkerk impressies te zien van ongeveer acht voormalige winkels. Voorwerpen, foto’s en korte verhalen brengen ontmoetingen in en rond een winkel tot leven. Warns was in voorbije jaren verrassend veel winkels rijk. Speciaal voor deze tentoonstelling is op een plattegrond ingevuld waar zoal winkels waren en hoe kleurrijk de middenstand ooit geweest is. Er konden 70 winkels met naam en toenaam worden genoemd.

Reisgenoten

De kleine expositie komt voort uit het thema ‘Reisgenoten’ van de protestantse gemeente. Bij de uitwerking kwam het gesprek op hoe waardevol het is dat je in een dorp met elkaar onderweg bent. Nu komen daarvoor de nieuwe media van pas. Vroeger deelde je wel en wee vooral ook bij de ontmoetingen in een winkel. Zo hoorde je de dagelijkse nieuwtjes, zo wist je wat er speelde. ‘Dat had rijke kanten en misschien kunnen we er voor vandaag nog van leren’, zo omschrijft ds. Michiel de Zeeuw de indrukken.

Kracht van herinneringen

Een oproepje in de jaarkrant ‘Zin in Meer’ bracht belangstellenden bij elkaar. Het werd een feest van herkenning, waarbij het ene verhaal het andere naar boven haalde. Herinneringen aan een bijzondere manier van bestaan, met onwaarschijnlijk lange werkdagen en heel eigen uitdrukkingen. Zoals het bloeddorstige klinkende ‘Ik zal eerst even deze klant afmaken en dan kom ik bij u’. Iemand vertelde hoe ze, voor het eerst in Warns, na een bezoek aan de buurtsuper tegen haar man zei: ‘Hier kunnen we wel wonen’.

Dorpsgenoten

Deze uitwisseling leidde tot het plan om een mini-expositie in te richten met voorbeelden van de winkels van Warns. Als een kans om met dorpsgenoten en belangstellenden herinneringen te delen. Ook met de jonge generatie die de winkels nauwelijks heeft meegemaakt. Ter inspiratie om samen te blijven bouwen aan de leefbaarheid en te bewaren van wat goed was.

De mini-expositie ‘Winkels van Warns’ is vrij toegankelijk op 25 juni, van 15.00-17.00 uur. Daarna tijdens Tsjerkepaad op de zaterdagen 9 en 23 juli, 6 en 20 augustus

en 10 september, steeds van 13.30-17.00 uur. Adres Johannes de Dooperkerk: Buorren 37 in Warns.

 

Voor foto’s en films kijk op Protestantse Gemeente van Warns, Scharl en Laaxum (pknwarns.nl)