Wethouder Henk de Boer bezoekt Warns

Binnenkort heeft het dagelijks bestuur van Dorpsbelang een kennismakingsgesprek met wethouder Henk de Boer. De volgende onderwerpen vallen onder zijn portefeuille:

  • Financiën
  • Duurzaamheid en klimaatagenda
  • Kernenbeleid
  • Landbouw, natuur en landschap
  • Kapitaalgoederen (inclusief Vastgoed)
  • Agenda IJsselmeerkust

Heb je onderwerpen waar je aandacht voor wilt vragen, laat ons dat dan weten via info@warns.nl
Niet serieuze reacties worden genegeerd.