Werkgroep en vrijwilligers

De werkgroep Dorpshuis Warns  bestaat op dit moment uit:

  • Geeske Dijkstra
  • Jan Dijkstra
  • Klaas Jan Koenders
  • Mieke Klessens
  • Fritjof Brave

Er hebben zich al enkele vrijwilligers gemeld bij de werkgroep die behulpzaam willen zijn bij het opzetten en realiseren van het Dorpshuis. Deze zullen we benaderen wanneer we ze nodig hebben. Mocht u ook interesse hebben om zich bij dit vrijwilligersgroepje aan te sluiten, laat het dan even weten per e-mail: klessensmieke@gmail.com