Vrouwen van Nu

“Vrouwen van Nu” zetten zich in voor de leefbaarheid van het platteland. Zij ontmoeten elkaar om hun creativiteit te ontplooien en aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Friesland telt 87 afdelingen. In het winterseizoen komen de leden eenmaal per maand bijeen voor een lezing over zeer uiteenlopende onderwerpen. Verdere activiteiten omvatten: een fietsgroep, twee leesgroepen en handwerkmiddagen.

Contactgegevens

Secr. mevr. Y. van Dijk-Bakker
Koeweg 42, 8715 EN Stavoren
Tel: 0514 – 68 19 14
E-mail: adenymkje@tiscali.nl