Verkeershinder

Op verschillende plaatsen in ons dorp en daarbuiten vinden kleine werkzaamheden plaats

Vrijdag ochtend 12 juli 2019: Suderseewei Hindeloopen (verjongingsmiddel)
Vrijdag ochtend 12 juli 2019: Westerdijk Hindeloopen (verjongingsmiddel)
Vrijdag middag 12 juli 2019: ’t Sou Warns (verjongingsmiddel)
Vrijdag middag en namiddag 12 juli 2019: Mientwei Hemelum (verjongingsmiddel)
Vrijdag namiddag 12 juli 2019: deels Walikkers/Nijbuorren Hemelum (verjongingsmiddel)
Vrijdag namiddag 12 juli 2019: Flinkeboskje Hemelum (verjongingsmiddel)

Om welke werkzaamheden gaat het?
Op de diverse locaties wordt een oppervlaktebehandeling op het asfalt (o.a. slijtlaag) aangebracht. Het overtollige split van een slijtlaag wordt uiterlijk na drie tot zeven dagen opgeveegd!

Verkeershinder
Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Het busvervoer en leveranciers dienen rekening te houden met een wachttijd. Het gaat om kortdurende (ernstige) verkeershinder op het moment dat de oppervlaktebehandeling wordt aangebracht. Hierdoor zijn er geen omleidingsroutes nodig.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact
De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra bv. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. Martin Boertien van Schagen Infra bv via het tel.nr. 06–53382302. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Jan Andries de Vries of met dhr. Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.