Verenigingen / Stichtingen

Verenigingen

Damclub

Voor informatie kunt u terecht bij Henk Venema ‘t Sou 10, tel:  0514-681764  

Lees meer
Verenigingen

EHBO

De ongeveer 23.000 leden volgen hun scholing en bijscholing bij 450 zelfstandige afdelingen.
De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.
Ook in Stavoren/Warns is een van onze afdelingen actief.

Lees meer
Verenigingen

Gymnastiekvereniging

De gymnastiekvereniging heeft op dit moment ongeveer 60 leden, waar de vereniging erg trots op is. Deze gymnasten komen uit Warns, Molkwerum, Hemelum en Bakhuizen.

Lees meer
Verenigingen

IJsclub Warns

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de ijsclub (en u heeft nog geen mail van de ijsclub ontvangen) dan kunt u dit doorgeven via: iisclubwarns@live.nl

Lees meer
Verenigingen

Kerken

In Warns zijn drie kerkgenootschappen. Deze maken gebruik van de Johannes de Dooperkerk, de Doopsgezinde Vermaning en de Sint Janskapel.

Lees meer
Verenigingen

Klaverjassen

Vanaf donderdag 25 januari 2024 start in de Treffe weer tweewekelijks het klaverjassen! Van 20:00 uur tot 23:00 uur kan er weer naar hartenlust gestreden worden.

Lees meer
Verenigingen

Muziekvereniging De Lytse Sudwesthoeke

De LSWH is een inspirerende en bloeiende vereniging die een belangrijke plaats inneeemt in de Súdwesthoek. Ze verleent haar medewerking aan kerkdiensten, jubilea en diverse evenementen in Stavoren, Warns, Molkwar en Hindeloopen.

Lees meer
Verenigingen

Oranjevereniging

Warns heeft een enthousiaste groep vrijwilligers die samen de Oranjevereniging vormt. Oranjevereniging Warns is de drijvende kracht achter de feestelijke activiteiten in dit gezellige dorp!
Onze vereniging organiseert het hele jaar door diverse evenementen voor jong en oud.

Lees meer
Verenigingen

Pianolessen Pauli Yap

Mijn naam is Pauli Yap, pianiste en (koor)dirigent, woonachtig in Hemelum, vlakbij het Rijsterbos. Ik heb een eigen pianoles praktijk aan huis en geef met plezier les aan zowel kinderen als volwassenen, van beginners tot vergevorderden.

Lees meer
Verenigingen

Sportdorp Warns

Naast de verenigingssporten, zoals gymnastiek, biedt Sportdorp Warns sportactiviteiten, -evenementen en kennismakingen.

Lees meer
Verenigingen

Steenuilenwerkgroep Fryslân

De Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe en Steenuilenwerkgroep Friesland zetten zich in om werkgroepen te verbinden, faciliteren en als totale inventarisator van de gehele provincie. Dit om een goed beeld te krijgen van de populatie steenuilen in onze provincies.

Lees meer
Verenigingen

Stichting Natuur en Landschap

Stichting tot Behoud Natuur en Landschap Nijefurd is gevestigd op Pastorywei 15 te Warns en is actief in de branche Dieren- en plantentuinen; natuurbehoud.

Lees meer
Verenigingen

Tennisvereniging Stavoren

In Stavoren zijn drie uitstekende gravelbanen beschikbaar voor zowel leden als voor verhuur.
De vereniging heeft seniorleden en jeugdleden uit Warns en Stavoren.
Er is de mogelijkheid voor het volgen van lessen en trainingen, die worden verzorgd door Tennisacademie Friesland.

Lees meer
Verenigingen

Tentfeest van Warns

Zet jaarlijks een geweldig tentfeest neer met alles er op en er aan! Het tentfeest kent meerdere onderdelen zoals o.a de Trekker Trek.

Lees meer
Verenigingen

Toneelvereniging

Onze toneelvereniging probeert jaarlijks een toneelavond te organiseren.Zowel de volwassenen als de jeugd oefenen wekelijks in de Spylder gedurende het winterseizoen om af te sluiten met een gezellige toneelavond. Bestuursleden: Contact

Lees meer
Verenigingen

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

In 1917 is begrafenisvereniging “De Laatste Eer” opgericht in Warns. Sindsdien streeft de uitvaartvereniging er naar de uitvaart volledig naar wens van de overledene en nabestaanden te verzorgen.

Lees meer
Verenigingen

Vrouwen van Nu

“Vrouwen van Nu” zetten zich in voor de leefbaarheid van het platteland. Zij ontmoeten elkaar om hun creativiteit te ontplooien en aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. In het winterseizoen komen de leden eenmaal per maand bijeen voor een lezing over zeer uiteenlopende onderwerpen. Verdere activiteiten omvatten: een fietsgroep, twee leesgroepen en handwerkmiddagen.

Lees meer
Verenigingen

Zangkoren in Warns

In Warns zijn de volgende zanggroepen actief.
Sjonggroep “Net seure mar sjonge”,
Zangkoor “CRESCENDO”,
Zangkoor “sKoar” (ús koar).

Lees meer