Verenigingen

Verenigingen

Biljartclub

Voor vragen over de biljartclub “It griene lekken” kunt u terecht bij café op Warns, Wil Kuiper, ’t Noard 13, tel 0514-681319    

Lees meer
Verenigingen

Damclub

Voor informatie kunt u terecht bij Henk Venema ’t Sou 10, tel:  0514-681764  

Lees meer
Verenigingen

EHBO

E.H.B.O. vereniging:  Secretaris: Mevr G Dijkstra-de Roos,  ’t  Noard 27.  8721 GB Warns. Email: g.y.dijkstra@ziggo.nl

Lees meer
Verenigingen

Gymnastiekvereniging

De gymnastiekvereniging heeft op dit moment ongeveer 60 leden, waar de vereniging erg trots op is. Deze gymnasten komen uit Warns, Molkwerum, Hemelum en Bakhuizen.

Lees meer
Verenigingen

IJsclub

voorzitter: Steven Agricola,   penningmeester: Froukje vd Goot,  secretaris: Aukje Veldman,  bestuursleden: Anne Jan Jongstra, Ben Dijkstra en Wytse Prins   emailadres: iisclubwarns@live.nl

Lees meer
Verenigingen

Kerken

Protestantse gemeente te Warns, Skarl en Laaxum. Kijk voor meer info over de protestantse gemeente te Warns op www.pknwarns.nl Scriba; Lia Haijtema, Buorren 51, tel: 0514-682109. R.K. Kapel: Johanna de

Lees meer
Verenigingen

Nat. Vereniging “De Zonnebloem”

Afd Stavoren e.o. Secretariaat: Mae Albade, Smitsstr 8, Stavoren tel 0514-682182 Bezoekers werk en koffieochtenden met de gasten van de Zonnebloem in “Us Nije Stee” en assisteren bij uitstapjes.

Lees meer

Oranjevereniging

Voorzitter: Bouwe Dijkstra, Penningmeester: Auke Dijkstra, Secretariaat: Jurjen van Dam, leden: Thea Ketelaar, Annique Aaldersm, Hessel v/d Goot en Tabitha Garderen. Mail adres is; oranjeverenigingwarns@gmail.com

Lees meer
Verenigingen

Pianolessen

Pianolessen Friesland Pianoles in de Zuidwesthoek van Friesland; zowel voor kinderen als volwassenen, van beginners tot vergevorderden.   Lees meer….  www.pianolessenfriesland.nl

Lees meer
Verenigingen

Sportdorp Warns

Naast de verenigingssporten, zoals gymnastiek, biedt Sportdorp Warns sportactiviteiten, -evenementen en kennismakingen.  

Lees meer

Vrouwen van Nu

Secr. mevr. Y.van Dijk-Bakker Koeweg 42 8715 EN Stavoren tel: 0514-681914 email: adenymkje@tiscali.nl “Vrouwen van Nu” zetten zich in voor de leefbaarheid van het platteland. Zij ontmoeten elkaar om hun

Lees meer

Zangkoren

In Warns zijn de volgende zanggroepen actief. Sjonggroep “Net seure mar sjonge”, Zangkoor “CRESCENDO”, Zangkoor “sKoar” (ús koar).

Lees meer