Vrijwilligers gezocht voor Alzheimer Café

Het project Vitale Regio Súdwest-Fryslân loopt in Koudum, Hindeloopen, Stavoren, Molkwerum en Warns en richt zich op het zo lang mogelijk mee laten doen van mensen met dementie in de maatschappij en het dementievriendelijk maken van de leefomgeving. Naast het verzorgen van o.a. trainingen GOED omgaan met dementie, het opzetten van een wandel- beweeggroep voor mensen met dementie en hun mantelzorger, is een andere activiteit het opzetten van een nieuw Alzheimer Café. Op dit moment is er in de gemeente Súdwest Fryslan alleen een Alzheimer Café in Sneek. Het nieuwe Café zal om de maand in Koudum en Stavoren worden georganiseerd. De planning is om in oktober te starten. Voor het café zijn we op zoek naar vrijwilligers.

Vacature_AC Sudwest_