Uitnodiging vanuit het project Lelylijn voor een workshop over de effecten van de Lelylijn!


Heeft u ooit nagedacht over de toekomst van onze regio’s en de rol die de Lelylijn hierin kan spelen?Planbureau Fryslân organiseert een workshop “Brede Welvaart en de Lelylijn” en nodigt u daar graag voor uit!

In deze workshop staat centraal wat de Lelylijn kan bijdragen aan de kansen, welvaart en welzijn van (toekomstige) inwoners uit de regio.

Workshop details

Thema:
Brede Welvaart en de Lelylijn, wat kan de Lelylijn voor u als inwoner in de toekomst betekenen?

Doel:
Onderzoek naar de brede welvaartseffecten van de Lelylijn, gericht op de toekomstige kansen, welvaart, en welzijn van de inwoners van onze regio’s.

Hoe:
Interactieve workshop onder leiding van de regionale Planbureaus Fryslân en CMO-STAMM (Groningen en Drenthe).

Wanneer:
Donderdagavond 25 april 2024 (inclusief voor- en nabespreking en een pauze).

Tijd: 19.00 – 21.30 uur
Locatie: Leeuwarden hotel Van der Valk.
Deelnemers: Mensen uit de regio; Friese dorpen en kernen.

Wat kunt u verwachten?
Een dynamische sessie waarin uw verbeeldingskracht wordt aangesproken: stel u voor dat u in 2050 leeft, in een tijd waarin de Lelylijn reeds een aantal jaren operationeel is. Welke voordelen en nadelen ervaart u als inwoner, en hoe kunnen we nu al werken aan het versterken van de voordelen en het minimaliseren van de nadelen?

Waarom meedoen?
Uw inzichten en die van uw medebewoners zijn belangrijk voor de toekomst van de Lelylijn. De resultaten van deze workshops zullen bijdragen aan de besluitvorming over de volgende fase(s) van het project.

Bent u erbij?
Graag aangeven door Wouter Marchand te bellen op 06 384 003 46 of een mail te sturen naar lelylijn@provinciegroningen.nl

Voor meer achtergrondinformatie over de Lelylijn en het project kunt u de projectwebsite bezoeken: www.delelylijn.nl.

We kijken uit naar uw deelname!

Met vriendelijke groet,
mede namens CMO-STAMM en projectorganisatie de Lelylijn,

Wouter Marchand
Onderzoeker