Tusken Himel en Ierde, een literaire fietsroute

Een literaire fietsroute door het glooiend landschap van de meest zuidwestelijke punt van Súdwest Fryslân.

Boerderijen maken al eeuwenlang deel uit van de skyline van Fryslân.
Een boerderij omringd door bomen, hóórt bij het Friese landschap.
De laatste decennia stonden boerenbedrijven dikwijls voor de keuze uit te breiden of te stoppen. Veel bestaande boerderijen hebben op deze manier een nieuwe functie
gekregen.

Ooit opgezet als tijdelijk project binnen het Frysk Festival tijdens Simmer 2000, lijkt dit jaar van Mienskip – Culturele Hoofdstad van Europa 2018 – het uitgelezen moment voor een nieuw jasje voor de literaire fietstocht ‘Tusken Himel en Ierde’, indertijd bedacht door het kunstenaarsduo Patrick Gofre en Mark Bunder in samenwerking met de schrijver Douwe Kootstra.

Zeventien boerderijen in Molkwerum, Warns, Laaxum en Scharl werden hierbij voorzien van een tekst op het dak die samen een gedicht vormden.
Nu – bijna twee decennia later – is bij een aantal van deze gebouwen de tekst inmiddels verdwenen, maar daar waar die nog te lezen valt hebben de woorden in de loop der jaren meer betekenis gekregen; opgenomen in het landschap en
in de gemeenschap vertelt elk dak een eigen verhaal.

Routebeschrijving
Start: VVV kantoor Stavoren
Afstand: ca. 20 km

Vanaf het VVV kantoor Stavoren volgt u de aangegeven route langs de oude spoorhaven en de IJsselmeer dijk richting Molkwerum. Hierna volgt u de doorgaande weg door Warns naar Laaxum.
Langs deze weg staan 14 boerderijen* die deel uitmaken van de route. Wanneer ze niet direct langs de doorgaande weg staan, wordt dit aangegeven met een bord voorzien van het nummer van de boerderij.
Bij Laaxum volgt u de weg weer naar Stavoren met als tussenstop Scharl.

* Boerderijen met tekst op het dak worden gemarkeerd door routebordjes in de berm. Daar waar tekst van het dak, of het gebouw in zijn geheel verdwenen is staat een bord voorzien van een foto uit 2000.