Thuiszorg Zuidwest Friesland

Thuiszorg Zuidwest Friesland levert alle soorten thuiszorg, o.a. verzorging, verpleging, nachtzorg, thuiszorgtechnologie, thuisbegeleiding en vakantiezorg.

Team Stavoren van Thuiszorg Zuidwest Friesland heeft de zorg over het gebied Hindelopen, Molkwerum, Stavoren, Warns en Hemelum. Het team voorziet de inwoners van deze plaatsen van thuiszorg, maar ook vakantie gasten.
Team Stavoren werkt met een verzorging/verpleegkundig team van 14 personen.
Huishoudelijke hulp aan cliënten wordt sinds 1 januari 2020 verzorgd door “Suver Thus”.
Dit alles wordt geregeld vanuit het thuiszorg kantoor aan de Janke Trompstraat 6 in Warns.

Bel zorgteam Stavoren, tel: telefoon: 0515 – 46 16 25 of kijk voor meer informatie op www.mijnantonius.nl/thuiszorg