Investeren in Windpark Fryslân

Het grootschalige windpark in het Friese deel van het IJsselmeer biedt 20.000 obligaties aan van €500,- per stuk tegen een jaarlijkse rente van 7,5% op de hoofdsom met een looptijd van 5 jaar. De obligaties zijn alleen beschikbaar voor inwoners van de provincie Fryslân.

Lees verderInvesteren in Windpark Fryslân