Fixteams update

Vandaag een van de Fixteams van de Energie Bank op bezoek gehad. Er worden nog 3 bewoners van Warns bezocht om ze te helpen kosten te besparen. Dat is gratis en binnen een uur geregeld.

Lees verderFixteams update

Uitnodiging algemene ledenvergadering DB op 3 maart 2023

Algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Warns, Skarl & Laaksum Datum                   : vrijdag 3 maart 2023Tijd                         : 20.00 uurPlaats                     : De Spylder, Warns AGENDA: Opening en vaststellen agenda Mededelingen Notulen jaarvergadering 18…

Lees verderUitnodiging algemene ledenvergadering DB op 3 maart 2023