Subsidieaanvraag Fryslân Ferbynt nu ook per post

Hierbij informatie over de wijze waarop een aanvraag voor Fryslân Ferbynt ingediend kan worden.

Schriftelijk indienen:

 1. Afleveren bij een streekkantoor of het provinciehuis:
  • Print het aanvraagformulier, vul het in en onderteken het.
  • Voeg een recent KvK-uittreksel toe.
  • Lever deze documenten in bij het streekkantoor in uw regio, of op het provinciehuis in Leeuwarden. Voor de specifieke adressen kunt u terecht op het aanvraagformulier.
 2. Verzending per post:
  • Print het aanvraagformulier, vul het in en onderteken het.
  • Voeg een recent KvK-uittreksel toe.
  • Stuur deze documenten naar het provinciehuis in Leeuwarden. Voor het adres zie het aanvraagformulier.

Digitaal indienen:

 1. Online via het platform:
  • Dien uw aanvraag online in met eHerkenning via de website: Fryslân Ferbynt 2024 | Fryslan.
 2. Via e-mail:
  • Download het aanvraagformulier van onze website, vul het in en onderteken het.
  • Scan het ingevulde formulier en voeg een recent KvK-uittreksel toe.
  • E-mail deze documenten naar provincie@fryslan.frl.

De openstelling sluit op 2 mei 17:00.

Mochten er aanvragers zijn die moeite hebben met indienen of andere vragen hebben over Fryslân Ferbynt, stuur ze vooral door naar mij.

Alvast bedankt. Mochten er nog vragen zijn hoor ik het graag.

Mei freonlike groetnis,

Allert Turksma
Projectadviseur Streekwurk

Link naar aanvraagformulier: KLIK HIER