Stemmen voor alle inwoners van Súdwest-Fryslân


De gemeente heeft 75 stembureaus. Deze zijn gecontroleerd op toegankelijkheid voor zoveel mogelijk mensen. Je mag in alle stemlokalen stemmen met hulp van een begeleider of een stembureaulid.

  • Prikkelarm stembureau: Sneek, Zalencentrum De Walrus, ingang Grote Kerkstraat 10.
  • Stembureau met stembox en stemmal: Sneek, Zalencentrum De Walrus, ingang Grote Kerkstraat 10. Workum, Oer de Toer, Merk 7.

Voor alle informatie over de Europese Verkiezing, ga naar sudwestfryslan.nl/onderwerp/verkiezingen/ of scan onderstaande QR-Code.