Steenuilenwerkgroep Fryslân

Welkom bij de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe in samenwerking met de Steenuilenwerkgroep Friesland. Onze werkgroepen zetten zich in voor het behouden van de steenuilen voor Drenthe en Friesland en waar mogelijk deze populaties uit te breiden. In Drenthe zijn meerdere werkgroepen actief op het gebied van de bescherming van steenuilen. In Friesland hebben de kerkuilenwerkgroepen de schaarse steenuilen onder hun hoede genomen. Helaas komen de steenuilen niet meer in geheel Drenthe voor en zijn ze in vrijwel geheel Friesland verdwenen.

De Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe en Steenuilenwerkgroep Friesland zetten zich in om de werkgroepen te verbinden, faciliteren en als totale inventarisator van de gehele provincie. Dit om een goed beeld te krijgen van de populatie steenuilen in onze provincies.

Correspondentieadres:

Henk van den Berg
Mail: henkvandenberg54@hotmail.com of steenuilfriesland@hotmail.com

Meer informatie op: Facebookpagina Steenuilenwerkgroep Friesland