Statuten 2022

Hier komen de nieuwe statuten te staan in conceptvorm omdat deze door de algemene leden vergadering moeten worden goedgekeurd.

Statutenwijziging Vereniging Dorpsbelang Warns (Concept)