Presentatie in De Treffe na afloop Stille Tocht 4 mei

Op initiatief van Sippie de Roos nodigt Dorpsbelang je graag uit voor het bijwonen van een gratis presentatie door Fekke Bandstra, voorzitter van Stichting Molkwar 2000. De presentatie zal plaatsvinden in De Treffe op 4 mei om 20:30 uur, na afloop van de Stille Tocht.

Het nationaal monument Missing Airmen is een initiatief van Stichting Molkwar 2000. Bij de realisatie is dankbaar samengewerkt met Stichting Missing Airmen Memorial Foundation (S.M.A.M.F.).
Dankzij financiële steun van gemeente Súdwest-Fryslân, Streekwurk Zuidwest Fryslân, stichting Sneek 1940-1945, stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer, stichting Juckema Sideriusfonds, Foppe Visser Stichting, FIKS Omgevingsfonds, stichting FB Oranjewoud is Missing Airmen tot stand gekomen.

Het project Missing Airmen heeft geweldige steun gekregen uit het bedrijfsleven en van vrijwilligers uit Molkwerum.

Meer informatie op de website nationaalmonumentmissingairmen