Prachtige acties van DFM op Glas

Schrijf u in op de inschrijfavond van 18 september vanaf 19.30 in de Spylder en bekijk de prachtige acties van DFM

Alle dorpshuizen en scholen krijgen een gratis aansluiting!

Alle dorpshuizen en scholen krijgen een gratis aansluiting van DFMopGlas! Zij betalen dus geen eenmalige aansluitkosten. DFMopGlas vindt het belangrijk dat dorpshuizen en scholen worden voorzien van glasvezel en komt hier graag in tegemoet. Uiteraard is het wel belangrijk dat op 1 oktober de benodigde 35% deelname wordt gehaald. Op dit moment heeft 21% van de bewoners zich aangemeld, nog 14% te gaan!

Het belang van een goede breedbandverbinding voor de dorpshuizen is groot. Dat onderschrijven ook de plaatselijke belangenverenigingen. Dorpshuizen hebben een sociaal-culturele functie en dragen bij aan de sociale cohesie in de dorpen. Voor veel dorpshuizen is de verbinding helaas niet toereikend. Daarom komt DFMopGlas de dorpshuizen graag tegemoet en nemen zij de aansluitkosten voor hun rekening.

Ook voor scholen is een snelle en stabiele internetverbinding essentieel. In het onderwijs is de laatste jaren veel veranderd. Onderwijs is niet alleen meer gebonden aan boeken, maar nieuwe lesmethodes worden steeds meer online aangeboden. Scholen vragen dus steeds meer van een internetverbinding. Om allemaal tegelijkertijd gebruik te kunnen maken van het netwerk is er veel capaciteit nodig. Glasvezel kan oneindige hoeveelheden data aan en kan dus in deze behoefte voorzien. Niet alleen nu maar ook tot in de verre toekomst.

Aanmelden tot 1 oktober
Bewoners die twijfelen of hulp nodig hebben bij het maken van een keuze, kunnen de komende weken nog een informatieve inschrijfavond bezoeken, langsgaan bij een lokale verkoper of contact opnemen met één van de dienstaanbieders. Laten we er samen voor zorgen dat ook de kleine kernen in Súdwest Fryslân voorbereid zijn op de digitale toekomst!

Ga voor meer informatie naar www.glasvezelvoorsudwestfryslan.nl

Tientjesaktie

Onze lokale verkopers Webish ICT, Karyon, Bijkluit, Hoekema Installatie, ServicePartner Brouwer Elektro en pchulp Friesland hebben een tientjesactie opgezet. Dit houdt in dat voor elke inschrijving voor de kleine kernen, die via hen gedaan wordt, zij vanaf nu €10.- doneren aan een lokale vereniging of club naar keuze. De klant mag kiezen welke club dat is. De lokale voetbalclubs ontvangen hierover dit weekend informatie. Uiteraard mogen zij dit promoten op al hun kanalen, de opbrengst is immers voor henzelf! Alle andere verenigingen of clubs met een lokaal karakter komen hiervoor ook in aanmerking. Jullie kunnen dit dus wanneer je maar wilt bij hen onder de aandacht brengen.

 Promo voetbalclubs

Naast de tientjesaktie is er ook speciaal voor de lokale voetbalclubs een actie opgezet. Zij hangen een spandoek op van ons, wij betalen voor hen de aansluitkosten ter waarde van € 250.- De actie is gericht op voetbalclubs. Overige sportclubs die hieraan deel willen nemen zijn van harte welkom. Ze kunnen zich tot 20 september 20.00 uur aanmelden per e-mail aan d.vandam@glasvezelbuitenaf.nl De looptijd van de actie is 21 september tot en met 1 oktober.

Vriendelijke groeten, Jaap Bosma, Anja Rombout, Diederik van Dam, Jan Willem Jansen, Ties Schurink DFMopGlas Meer weten?