Oudejaars vuur

 

Op oudjaarsavond wordt in Warns, soms zelfs op meerdere plekken, een oudjaarsvuur gestookt. Dit vuur werd van oudsher altijd opgestookt met de afgedankte kerstbomen en hout, totdat er ook andere zaken op het vuur terecht kwamen. We hebben het dan over autobanden, olie en ander overtollig afval, dat niet op het vuur maar bij de gemeentelijke stort thuishoort. Dit veroorzaakt giftige dampen. overlast en verontreiniging. Dit is nooit de bedoeling geweest van een oudjaarsvuur en we willen dan ook iedereen dringend verzoeken om terug te gaan naar het oude gebruik en alleen hout en kerstbomen voor het vuur te gebruiken.

 

Dorpsbelang Warns