Oranjevereniging

Voorzitter: Harmen Gerbrandy,
Penningmeester: Peter Bouma/ Annique Aalders,
Secretariaat: Marieta Wesselius-Dijkstra,
leden: Thea Ketelaar, Jouke Tolsma, Bouwe Dijkstra, Antsje Bijsterbosch, Hessel v/d Goot.

Mail adres is; oranjeverenigingwarns@gmail.com