Onze werkgroepen

Werkgroep Ontsluiting N359 – Stavoren

De werkgroep wordt gevormd door bestuursleden/vertegenwoordigers van de plaatselijke belangen van Hemelum, Warns en Stavoren. Zij heeft als doel de belangen van de inwoners van deze dorpen te behartigen bij het tot stand komen van de ontsluiting van Stavoren vanaf de N359.
Namens DB Warns hebben de bestuursleden Stans Lowie en Klaas-Jan Koenders zitting in de werkgroep”.

Bekijk Nieuwsbrief Aanleg Rondweg Warns die in januari naar alle inwoners van Warns is verstuurd.

Bekijk nieuwsbrief ontwikkeling rondweg van 14 juni 2020  die naar alle inwoners van Warns is verstuurd.

Bekijk nieuwsbrief bewoners maart 2021 die naar alle inwoners van Warns is verstuurd.

Bekijk Ontvangstbevestiging omgevingsvergunning rondweg Warns op 1 december 2021

Bekijk Verleende Omgevingsvergunning OV20211259  op 20 januari 2022

Bekijk Ontvangstbevestiging aanvraag vleermuis schermen OV-20220204

Bekijk omgevingsvergunning vleermuizen op 6 april 2022

Bekijk nieuwsbrief Rondweg Warns Zuid_FC van juni 2022

Bekijk nieuwsbrief Rondweg Warns Zuid_november    van november 2022

Bekijk Bewonersbrief d.d. 28-02-23 rev 0.2  van28 februari 2023

Bekijk Bewonersbrief d.d. 05-05-23 rev 1.0 van 5 mei 2023

Werkgroep Oude Paden Nieuwe Wegen

Door de werkgroep zijn een aantal paden aan de Provincie Friesland voor realisatie aangeboden (bekijk deze wandelpaden hier). De provincie heeft er echter voor gekozen andere paden binnen de regio te realiseren. De werkgroep is nu aan het onderzoeken of er toch een aantal oude paden in en om Warns weer hersteld kunnen worden.
Contactpersoon: Lars van Tuin

Werkgroep energie en duurzaamheid

Er is sinds kort door Dorpsbelang een duurzaamheidswerkgroep opgericht. Deze gaat zich bezig houden met energiebesparing , maar ook met alle onderwerpen op het gebied van duurzaamheid, die van belang kunnen zijn voor Warns. Het voorstel is dat er door Dorpsbelang binnen de dorpsgemeenschap een aantal mensen worden aangezocht om zitting te nemen in deze groep. Er zullen vanuit Dorpsbelang een of twee leden zitting nemen in deze groep, die verslag uitbrengen aan Dorpsbelang. Verder verwachten we dat de groep zelfstandig opereert en ook zelf aan de weg timmert op allerlei manieren, waaronder via de WP.
In steeds meer dorpen worden interessante en haalbare initiatieven ontwikkeld. Meer hierover is te vinden op www.netwerkduurzamedorpen.nl
Vanuit DB zit Stans Lowie in deze werkgroep

Dorpshaven

Havenmeester:
Willem Prins
Buorren 4
8721 GP Warns
06 26052502
email: dorpshavenwarns@gmail.com
De haven is uitsluitend bedoeld voor ingeschrevenen in de gemeente Nijefurd en wonende in de plaatsen Warns, Skarl en Laaxum. De ligplaatshouder is alleen gerechtigd een schip op de toegewezen plaats neerleggen, dat ook daadwerkelijk zijn bezit is.
De haven heeft als doel de plaatselijke bevolking gelegenheid te geven tegen een zeer betaalbaar tarief een ligplaats te kunnen huren. De haven beschikt in hoofdzaak over kleine ligplaatsen.
Download het Inschrijfformulier Warnser Dorpshaven 2021

Buurtbus

Vanuit DB houdt Lars van Tuin de gang van zaken bij de buurtbus in de gaten.

Internet en Glasvezel

Deze werkgroep houdt nauw contact met de overige initiatiefgroepen binnen de gemeente en provincie. De provincie heeft aangegeven dat geheel Friesland binnen een aantal jaren op glasvezel moet zijn aangesloten. Op dit moment is het wachten op de aanbesteding van de provincie. Wie deze klus mag uitvoeren. Zodra dit bekend is, kan deze werkgroep weer verder. De werkgroep houdt iedereen op de hoogte via de WP.
Vanuit DB zitten Stans Lowie en Klaas-Jan Koenders in deze werkgroep.

Werkgroep Historisch Warns

De Historische Werkgroep verzamelt zoveel mogelijk informatie over de geschiedenis van Warns, Skarl en Laaxum.
Ook wordt er aandacht besteed aan monumentale panden. De werkgroep heeft o.a. gerealiseerd dat de Hang (Zoutloods) op Laaxum en de oude Christelijke school in Warns op de gemeentelijke monumentenlijst is gekomen.
Contactpersoon is Ria de Jong 06-51693520