Nieuws

container en kerstboom

Legen van containers Wanneer wordt uw container geleegd in 2020? Dit kunt u opzoeken op de digitale afvalkalender. Let goed op, want het kan zijn dat wij op een andere dag uw container legen dan u van ons gewend bent.

lees verder

AED/reanimatie training Warnsers eo

De AED training voor Warnsers eo staat gepland op maandag 25 november as om 19.30 in MFA “De Treffe” te Warns. Kosten zijn € 5,00 pp incl. koffie/thee. De training wordt gegeven door Harry Lautenbach,instructeur van de EHBO vereniging. Opgeven

lees verder

Foppe Visser Stichting

De Foppe Visser Stichting heeft diverse projecten in Molkwerum en Warns ondersteund en laat u weten dat er weer een verzoek om financiële steun kan worden ingediend.

lees verder