Nieuws

AED/reanimatie training Warnsers eo

De AED training voor Warnsers eo staat gepland op maandag 25 november as om 19.30 in MFA “De Treffe” te Warns. Kosten zijn € 5,00 pp incl. koffie/thee. De training wordt gegeven door Harry Lautenbach,instructeur van de EHBO vereniging. Opgeven

lees verder

Foppe Visser Stichting

De Foppe Visser Stichting heeft diverse projecten in Molkwerum en Warns ondersteund en laat u weten dat er weer een verzoek om financiële steun kan worden ingediend.

lees verder