Nieuws glasvezel

Hoi Warns.

In de loop van juni wordt gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk in het zuiden van SWF. Oproep om toch die 35 % te halen. Lees het hele bericht.

Na een tijd van voorbereiding kunnen DFMopGlas en Glasvezel buitenaf starten met de aanleg van het glasvezelnetwerk in Sûdwest en Noardwest Fryslân!
(het gebied gemeente Sûdwest Fryslân en een deel Waadhoeke ten zuiden van de A7. )

In de loop van juni start de aannemer met de aanlegwerkzaamheden van het glasvezelnetwerk in het zuiden van Sûdwest Fryslân. Binnen nu en twee weken ontvangen alle bewoners, zowel in dit eerste aanleggebied als de bewoners in de rest van het gebied, informatie over de aanleg en het vervolg. Ieder adres in het hele gebied wordt geïnformeerd op basis van een brief die geldt voor de situatie op dat adres.

Buitengebied;
Na de succesvolle vraagbundeling in het buitengebied is de aannemer aan de slag gegaan met de voorbereidingen van de aanleg. Dit heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf gedacht. Nu kan de aanleg dan eindelijk starten en dat doen we in het eerste zogeheten “POP-gebied”, namelijk het zuiden van Sûdwest Fryslân. De aannemer start in de loop van juni met de schouwwerkzaamheden en zal aansluitend starten met de graafwerkzaamheden. Alle adressen van bewoners die zich hebben aangemeld worden hierbij meegenomen. We willen bewoners die zich nog niet hebben aangemeld nog één keer de mogelijkheid bieden om zich aan te melden zonder extra kosten, want we begrijpen dat er bewoners zijn die twijfelden of het vervolg eerst hebben afgewacht. Bewoners ontvangen hier binnenkort meer informatie over.

Kernen;
Ook in de kernen heeft een mooi aantal bewoners zich aangemeld. Toch is de overall deelname van 35% niet gehaald. Ons doel blijft glasvezel voor de hele Mienskip en daarom hebben we gezocht naar mogelijkheden om toch zoveel mogelijk bewoners aan te sluiten. In plaats van te kijken naar het gemiddelde percentage wordt nu elke kern met een deelname van 35% meegenomen in de aanleg!
Voor het zuiden van Sûdwest Fryslân betekent dit concreet dat de bewoners van vijftien kernen al verzekerd zijn van een aansluiting en dat vijftien kernen nog tot 8 juni de tijd hebben om ervoor te zorgen dat ze worden meegenomen in de aanleg. Voor de kernen buiten het eerste aanleg gebied geldt dat zij nog iets langer de tijd hebben.

Wellicht ten overvloede, de aanleg van het buitengebied van de kernen staat los van de wel of niet 35% deelname in de kern; de deelnemende bewoners in het buitengebied zijn dus zeker van een aansluiting want deze adressen zijn door de aannemer al meegenomen in de planning.

Wat betekent dit voor Warns ?
Zoals gezegd ontvangen alle bewoners binnen nu en twee weken informatie over de aanleg en het vervolg. Deze informatie verschilt per gebiedje en per kern, omdat het afhangt van wanneer de aanleg in dat gebiedje start én of de kern al meer dan 35% deelname heeft. Warns heeft op dit moment 29,14 % en dat betekent dat jullie op dit moment nog niet worden meegenomen in de aanleg. In Warns hebben jullie tot 8 juni om op de 35% te komen. Hebben jullie op die datum voldoende deelname? Dan worden ook jullie meegenomen door de aannemer!

In kader van de huidige corona maatregelen zijn activiteiten die we kunnen doen anders. Veel informatie moet minder persoonlijk maar gaat via mail, post en beeldmateriaal. Essentieel daarvoor is dat via bijvoorbeeld lokale kanalen (dorpswebsite, -krant, Facebook) aandacht wordt gevraagd. Dat geeft ook weer andere mogelijkheden en spreekt andere doelgroepen aan. We kijken graag met jullie naar mogelijke acties om er samen voor te zorgen dat ook Warns op de 35% komt!

Bekijk deze berichten

 

 

Met vriendelijke groet,
Bert Veenstra.

Glasvezel buitenaf
088 75 85 800 | 06 3861 3310
Rohofstraat 83 | Postbus 716 | 7600 AS Almelo
www.glasvezelbuitenaf.nl