Nieuwe projecten: De haven van Laaksum en It Rea Klif.

De IJsselmeerkust tussen Lemmer en de Afsluitdijk staan hoog op de landelijke agenda van de opgave IJsselmeerkust 2050. Dorpsbelang Warns maakt zich daarbinnen sterk voor het stuk tussen Laaksum en Skarl. Dat gaat bij Laaksum onder meer over het opknappen van de haven,  het aanpakken van de verkeers- en parkeerproblematiek en het aanleggen van een zwemtrap over het keerdijkje. Bij Skarl gaat de aandacht met name naar de parkeerplaats onder aan de dijk en het Reaklif. Over deze onderwerpen heeft dorpsbelang (een) twee enquêtes gehouden onder de inwoners en ondernemers van Laaksum en van Skarl. Op 18september zijn we fysiek bij elkaar gekomen met mienskip van Laaksum en op de 19e met Skarl. Van deze twee bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt.

Verslag bijeenkomt haven van Laaxum op 18 september 2021

Bijeenkomst over it Reaklif op 19 september 2021

De volgende stap is het schrijven van een projectplan om de bovengenoemde punten aan te pakken en het realiseren van financiering om de verschillende projecten verder uit te werken. Via de Warnser Poorte en via Warns.nl willen wij u op de hoogte houden van de voortgang.

Als u voor nu al vragen heeft of meer informatie wilt na het lezen van de verslagen, stuur dan even een mail naar  dorpsbelangwarns@hotmail.com t.a.v. Bruno Rummler of Lars van Tuin