Nat. Vereniging “De Zonnebloem”

Afd Stavoren e.o. Secretariaat: Mae Albade, Smitsstr 8, Stavoren tel 0514-682182
Bezoekers werk en koffieochtenden met de gasten van de Zonnebloem in “Us Nije Stee” en assisteren bij uitstapjes.