Muziekvereniging De Lytse Sudwesthoeke

De LSWH is een inspirerende en bloeiende vereniging die een belangrijke plaats in neemt in de Súdwesthoek. Ze verleent haar medewerking aan kerkdiensten, jubilea en diverse evenementen in Stavoren, Warns, Molkwar en Hindeloopen.

​Verder staat het deelnemen aan concerten, concoursen en festivals hoog in het vaandel. Om al deze activiteiten te doen slagen, moet er gerepeteerd worden. De repetities staan onder leiding van Yvonne Galama uit Bolsward.

​De Lytse Súdwesthoeke geeft regelmatig concerten. De voorjaars-, najaars- en kerstconcerten zijn vaste optredens op de agenda. Vaak worden bij deze concerten koren, zangers of andere muzikale talenten uitgenodigd.

​De vereniging stelt muziekinstrumenten beschikbaar voor haar leden.

Contactgegevens

Secretariaat: Yneke van der Gaast
Tel. 0514 – 52 27 54
Email: info@lytsesudwesthoeke.nl