Meedenken over energietransitie

De gemeente Súdwest-Fryslân vraagt alle inwoners, dus ook de Warnsers om hun mening te delen over de energietransitie in de gemeente.

Deze raadpleging is een van de stappen die de gemeente neemt om op te peilen hoe de bevolking van Súdwest-Fryslân denkt over dit onderwerp.

Nederland wil in 2030 ongeveer de helft van de energie duurzaam opwekken, in 2050 is dit zelfs 100% duurzame energie. Dit staat in het klimaatakkoord van de regering. De gemeente Súdwest-Fryslân moet ook een bijdrage leveren aan duurzame energie. De precieze hoeveelheid is nog niet vastgesteld, maar elke gemeente van Nederland wil proberen om de helft van zijn eigen energiegebruik zelf duurzaam op te wekken in 2030.

De gemeente Súdwest-Fryslân wil hier een plan voor bedenken en wil weten wat voor haar inwoners belangrijk is. Daarom nodigt de gemeente de inwoners uit om vóór 3 mei een enquête in te vullen. De gemeente heeft voor het onderzoek onafhankelijke specialisten ingehuurd van de TU Delft en het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO). De vragenlijst is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van een groep inwoners. Samen hebben deze inwoners een aantal ideeën uitgewerkt waar deelnemers punten aan kunnen toekennen. De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van 14 jaar en ouder. Meedoen kan via de website van de gemeente.

Het NPBO heeft samen met de TU Delft speciaal voor de energietransitie een methode ontwikkeld om inwoners te betrekken bij de beleids- en besluitvorming. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een advies dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De planning is dat Súdwest-Fryslân het traject voor de zomervakantie afrondt. .