Kunst op rotonde

Zonder jullie steeds lastig te vallen is Dorpsbelang op de achtergrond met het een en ander bezig. Zo ook met de wens voor kunst op de rotonde.

Vanuit de Facebook groep kwam al snel het idee naar voren dat het leuk zou zijn om op de nieuwe rotonde kunst te plaatsen. De keuze viel al snel op schapen, die in en om Warns veelvuldig te zien zijn. We zijn gaan rondkijken en kwamen al vrij snel op de site van kunstenaars Cees en Bas van Swieten uit Leersum. We denken dat de door hen bedachte schapen precies zijn wat Warns zou willen.

Van Swieten schapen op rotonde Leersum

Op hun site staat het volgende te lezen:

‘De schapen zijn gemaakt van zwerfstenen, afkomstig uit Scandinavië. Het is een graniet uit Midden Zweden. De stenen zijn 1.5 tot 1.6 miljard jaar oud en zijn door de Tweede IJstijd meegevoerd van Midden Zweden tot halverwege Nederland.

Door het schuren, rollen en botsen tijdens de reis heeft het uiteindelijk deze vorm gekregen. De aardkorst van de aarde bestaat uit vast gesteente. Vanuit de onderliggende aardmantel dringt vloeibaar gesteente de aardkorst binnen. In dit zogenaamde magma heersen temperaturen van ca. 900 tot 1600 graden Celsius. Bij afkoeling ontstaat stollingsgesteente. Graniet ontstaat diep in de aarde en heet dan ook dieptegesteente.

Graniet ( granulair = korrelig ) is een langzaam afgekoeld gesteente dat bestaat uit kristallen. De gebruikte stenen zijn speciaal op vorm geselecteerd. Door de zwarte kop op de zijkant van de steen te plaatsen, ontstaat er een herkenbaar contrast. Het idee van deze schapen is in het jaar 2000 ontstaan. De gemeente Leersum wilde de plaatselijke rotonde met kunstschapen versieren. Na het maken van een klein formaat stenen schaap, hebben wij vervolgens de opdracht gekregen om een aantal grote exemplaren op de rotonde in Leersum te zetten.’

In Leersum was het dus de Gemeente die de opdracht gaf. Dorpsbelang heeft navraag gedaan of dit in Warns ook mogelijk is. Het antwoord van de Gemeente was helder. Er zijn twee scenario’s.

  1. De Gemeente wordt eigenaar van het kunstwerk en krijgt het onderhoud er van.
  2. Het kunstwerk blijft van Dorpsbelang en alle kosten blijven ten laste komen van de eigenaar.
    Dat zou er op neer komen dat de Gemeente (mogelijk) de grond ter beschikking zou stellen tegen een jaarlijkse vergoeding. Ook zou er dan kritisch gekeken worden naar het onderhoud van het groen op de rotonde.

Al snel werd duidelijk gemaakt dat optie 1 geen kans van slagen zou hebben. Dorpsbelang cq. het dorp zou dus voor alle kosten opdraaien. We zijn aan het onderzoeken of dat haalbaar is. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.