Kerken

Johannes de Dooperkerk
Buorren 37, 8721GN Warns

Protestantse gemeente

Contactgegevens

Pastoraat en kerkdiensten:
ds. Michiel de Zeeuw
E-mail: michieldezeeuw28@kpnmail.nl
Mobiel: 06 454 499 98

Adres kerkenraad:
scriba mw. Lia Haijtema,
E-mail: l.haijtema@ziggo.nl

Meer informatie: www.pknwarns.nl

Doopsgezinde Vermaning
‘t Noard 23, 8721GA Warns

Doopsgezinde Broederschap

Contactgegevens

K. Yntema
Ymedaem 2, 8722 HP Molkwerum
Tel: 0514 – 68 13 44

Sint Janskapel
Boppelans 19, 8721GE Warns

Rooms-Katholieke Kerk

Contactgegevens

Johanna de Vries
‘t Sou  50, 8721 EZ Warns
Tel: 0514 – 68 19 52.

Raad van kerken:
Mevr A. de Vries
Wieldyk 8
Tel: 0514 – 58 19 97.