Jubileum Kultuerhûs De Spylder

Kultuerhûs De Spylder viert vanaf 10 juli het 20-jarig bestaan! Vanaf die datum zijn er een jaar lang feestelijkheden gepland. Welke dat zijn, wordt pas bij de opening van het jubileumjaar bekend.
De opening zelf wordt vanzelfsprekend een groot feest, te beginnen met de onthulling van de “ferhaleflagge”, een vlag die wordt samengesteld uit lapjes-met-een-persoonlijk-verhaal, van Warnsers, opgehangen aan de gevel van de Spylder.
Die lapjes (en de verhalen) worden trouwens zaterdag 2 april opgehaald langs de deur! Nog niets verzonnen? Doe dat dan snel! Van de lapjes en verhalen wordt ook een boekje gemaakt, dat 10 juli beschikbaar is.

Maar inleveren kan nog steeds (bij Karin, Boppelâns 17, of Sippie, Buorren 13),

TOT UITERLIJK DONDERDAG 14 APRIL!!