Jeugdredactie Warns

Tijdens het opruimen van het Dorpsbelang archief kwam een map uit de kast tevoorschijn. Het bleek een map van school te zijn. Leerlingen uit het schooljaar 1997 was gevraagd naar hun gedachten over Warns, zowel positief als negatief. 

De leerlingen gaven gehoor aan de opdracht en tekenden en schreven dat het een lieve lust was. Nu, januari 2024 zijn alle tekeningen en A4’tjes gedigitaliseerd en worden hier gepubliceerd. Van alle documenten zijn de adressen gewist uit privacy overwegingen.