Ik sjoch dy-bankje in Warns

September 2023 startte ook in Súdwest Fryslân de campagne ‘Ik sjoch dy’. Doel van de campagne is om aandacht te vragen voor de vele zelfdodingen. De site van de gemeente laat weten: ‘De cijfers liegen er niet om: per dag overlijden in Nederland gemiddeld vijf mensen door zelfdoding. Vorig jaar ging het in totaal om ruim 1900 mensen. Zelfdoding is doodsoorzaak nummer één onder jongeren van 10 tot 25 jaar. En jaarlijks worden ongeveer 250.000 naasten getroffen door de zelfmoord van een dierbare.’

Het zijn aantallen die ook burgemeester Jannewietske de Vries niet koud laten. “Ook in onze gemeente komt zelfdoding voor. Vooral onder jongeren, onder mannen tussen de 30 en 70 jaar die schulden hebben of in de agrarische sector werken en onder mensen die worstelen met hun geaardheid. Ieder geval van zelfdoding is er één te veel. “

Maak je je zorgen om iemand? Praat erover, dat kan het verschil maken. Dat is het doel van de ‘Ik sjoch dy-bankjes’. Na de succesvolle aanvraag van Dorpsbelang voor een plaquette heeft Warns nu ook een ontmoetingspunt waar men in alle rust met elkaar in gesprek kan gaan.