Huisartsenpraktijk Eijrond en Piersma

De huisartsenpraktijk van de twee vrouwelijke artsen Eijrond en Piersma is gevestigd in Warns. Daarnaast hebben zij een spreekuurlokatie in Stavoren, het Doktershûs. De praktijk is er voor patienten in de ruime omgeving van Warns, zoals Molkwerum, Stavoren, Koudum, Hemelum, Bakhuizen en Oudemirdum.

Voor informatie “praktijk Eijrond & Piersma”: http://www.huisartswarns.nl  

Spoednummer:
(0514) 68 13 03 – toets 1
(0514) 68 18 17

Medicijnlijn:
(0514) 68 13 03 – toets 2
(0514) 68 10 39

Faxnummer:
(0514) 68 22 04

Adres:
Janke Trompstrjitte 6, 8721 ET Warns

Dokterswacht Friesland:
0900-112 7 112
(€ 0,10 per minuut)