Huisartsenpraktijk Eijrond en Piersma

De huisartsenpraktijk van de twee vrouwelijke artsen Eijrond en Piersma is gevestigd in Warns. Daarnaast hebben zij een spreekuurlokatie in Stavoren, het Doktershûs. De praktijk is er voor patiënten in de ruime omgeving van Warns, zoals Molkwerum, Stavoren, Koudum, Hemelum, Bakhuizen en Oudemirdum.

Meer informatie: www.huisartswarns.nl  

Spoednummer:
(0514) 68 13 03 – toets 1
(0514) 68 18 17

Medicijnlijn:

(0514) 68 13 03 – toets 2
(0514) 68 10 39

Faxnummer: (0514) 68 22 04
Adres: Janke Trompstrjitte 6, 8721 ET Warns
Dokterswacht Friesland: 0900-112 7 112
(€ 0,10 per minuut)