Houd de Stille Tocht in ere

Tijdens de laatste jaarvergadering van Dorpsbelang bereikte ons de vraag of we in de herinnering wilden brengen dat de tocht van de Johannes de Dooperkerk over de Skarlerdyk naar de begraafplaats te Skarl, een Stille Tocht is.

Luide gesprekken en joelende kinderen wordt door enkelen als ongepast ervaren. We verzoeken deelnemers dan ook vriendelijk om de gedachte van de Stille Tocht te respecteren. Het is maar een keer per jaar, dat hebben hen die hun leven gaven voor onze vrijheid toch wel verdiend?

Alvast dank voor je medewerking, het zal zeker worden gewaardeerd.

Dorpsbelang Warns