HERDENKING HEMELUM met HINKE PIERSMA

Hinke Piersma geeft zondag 30 april een lezing over haar boek Zussen in het dorpshuis de Begine in Hemelum.

Het feit dat Piersma haar roots in Hemelum liggen en dat zij onderzoeker is aan het NIOD maakt het extra bijzonder dat ze dit jaar als spreker bij ons te gast is.

Hinke Piersma is sinds 2003 als onderzoeker verbonden aan het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies in Amsterdam en als senior onderzoeker verantwoordelijk voor projecten die voortkomen uit een maatschappelijke vraag, in het bijzonder waar het de ontrechting en het rechtsherstel van Joodse vervolgden betreft. Daarnaast is ze hoofd van de afdeling Onderzoek van het NIOD.

In 2017 verscheen haar boek Zussen, een oorlogsverhaal dat de lotgevallen van drie zussen volgt in hun pogingen aan de nazistische vervolgingspolitiek te ontsnappen.

In de lezing zal Piersma ingaan op de wijze waarop de drie Joodse zussen hun leven en dat van hun familieleden probeerden te redden en de anti-Joodse maatregelen te ontlopen. Specifiek zal ze ingaan op het laatste deel van haar boek dat gaat over de strijd om het kind dat de oorlog overleefde en na de bevrijding de gaten moet dichten die in haar familie waren geslagen. Ze werd onderwerp van een rechtszaak omdat ze door verschillende familieleden werd opgeëist als het meisje dat alles goed moet maken.

Locatie:          Dorpshuis de Begine, Buorren 27, Hemelum

Aanvang:      Zondag 30 april om 15.30 uur, inloop vanaf 15.00 uur

Vrij entree, vrijwillige bijdrage voor de onkosten.

   

 

namens de 4 mei commissie Hemelum