Henk Struik

Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van Dorpsbelang hebben we afscheid moeten nemen van twee gewaardeerde bestuursleden. Klaas-Jan Koenders die volgens rooster van aftreden zijn functie beschikbaar stelde en Lars van Tuin. Lars zou volgens rooster van aftreden pas in 2026 gaan stoppen, maar zeer drukke werkzaamheden dwongen hem nu al afscheid te nemen. En zo bleven Marieke de Vries, Bruno Rummler en ondergetekende over.

Tijdens meerdere bestuursvergaderingen voorafgaand aan de jaarvergadering hebben we uiteraard over de op handen zijnde wijziging gesproken. Meerdere oproepen zijn er gedaan om de plekken in het bestuur opgevuld te krijgen maar tevergeefs. Als nieuwkomer in Warns (we wonen hier nu sinds 2020) zag ik het liefste dat een Warnser het stokje van Klaas-Jan zou overnemen. Wat door mijn hoofd spookte, zou Warns het accepteren dat een nieuwkomer Dorpsbelang ging voorzitten?
Tevens realiseerde ik me dat, wanneer er zich geen kandidaat zou melden en mijn  kandidatuur niet geaccepteerd zou worden, er slechts één alternatief zou overblijven. Het opheffen van Dorpsbelang.

Zo kwam het dat Klaas-Jan tijdens de jaarvergadering, met mijn instemming uiteraard, mij voorstelde als nieuwe voorzitter. Tijdens mijn speech, die niet van het papier maar uit mijn hart kwam, vertelde ik de aanwezigen hoe ik me langzaam maar zeker Warnser voelde. We wonen hier nu eenmaal en Warns heeft mij geraakt. Ik zal me dan volledig inzetten als voorzitter. Als nieuwkomer moet je je aanpassen. Ik hoop dat dat inmiddels gelukt is. Neen, ik heb de wijsheid niet in pacht. Wel neem ik de nodige bagage mee die ik nu kan inzetten voor Warns. Niet om op te scheppen, maar om wat meer over mezelf te vertellen, schrijf ik dit bericht. Tijdens de speech op de jaarvergadering had ik dat de aanwezigen beloofd. 

Mensen die me langer kennen omschrijven mij als volgt:  

Communicatief, klantvriendelijk, resultaatgericht en accuraat. Bovenal creatief, flexibel, oplossingsgericht, en collegiaal. Denkt liever in uitdagingen dan in problemen. Legt snel contact en weet dat te onderhouden.

Zoals jullie waarschijnlijk al gemerkt hebben, schrijf ik graag en ben een open boek. Ik hou van eerlijkheid en respecteer ieders mening, ook al is die in strijd met die van mij. Mensen die me op Facebook privé volgen, weten dat te waarderen. Hieronder nog een opsomming van de bagage waar ik het eerder over had.

Rest me alleen nog te melden, wanneer je vragen of opmerkingen hebt, stel ze gerust. Domme vragen bestaan niet, domme antwoorden wel.

Werkervaring:

PC Prive Support

IT bedrijf voor hulp met Windows issues aan ondernemers en particulieren

Stichting AAP

Ingehuurde medewerker
IT Systeembeheerder 

Vrijwilligerswerk:

Stichting AAP

Vrijwillige chauffeur voor diertransporten
Op afroep beschikbaar voor (internationale) diertransporten

Dorpsbelang Warns, Skarl en Laaksum

Bestuursvoorzitter / webmaster / Social Media

Stichting Bewoners Platform Tussen de Vaarten (beëindigd)

Bestuurslid – voorzitter
Doel: bevorderen van sociale cohesie in de wijk, aanspreekpunt Gemeente.

Persbureau Almere (beëindigd)

Eigenaar / oprichter
Publiceren van nieuws op Facebook en eigen nieuws website

Open Coffee Almere (beëindigd)

Mede organisator
Netwerkbijeenkomst voor ondernemers uit Almere en regio.

Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) – Communicatie kring (beëindigd)

Auteur
Schrijven van interviews en impressies van evenementen

Stichting NETCollectief (beëindigd)

Mede initiatiefnemer
Plan om Almeerse internetinitiatieven te bundelen.

NCPlaza flexwerkplekken (onderdeel van St. NETCollectief) (beëindigd)

Eigenaar / oprichter
Beheer en verhuur flexwerkplekken in Almere Haven

Stichting Brussen Flevoland (beëindigd)

Bestuurslid – secretaris/webmaster
Doelstelling: lotgenotencontact voor broers en zussen van mensen met een beperking.

CONTACTGEGEVENS
Adres: Kapelstrjitte 14, 8721 GH Warns
Telefoon: 06 – 250 373 56
E-mail: info@warns.nl