Haventje van Laaksum

Het haventje van Laaksum wordt ook wel het kleinste vissershaventje van Europa genoemd. Het dorpje telt enkele vissershuisjes, een boerderij en een haventje dat te boek staat als cultuurhistorisch monument. Laaksum telt enkele tientallen inwoners.

Geschiedenis

Laaksum werd in 1325 Laxnum en in 1487 Laexum genoemd. Het dorpje – of buurtschap – geniet bekendheid omdat hier in 1345 een legertje van graaf Willem IV aan land kwam om de Friezen een lesje te leren tijdens de zogenaamde Slag bij Warns.

Rond 1500 wordt er vanuit Laaksum op het vrouwenzand, een toenmalige ondiepte in de Zuiderzee, op bot gevist. En vanaf de 17de eeuw ook op paling. Na de komst van de Afsluitdijk is het zo goed als gedaan met de visserij in Laaksum.

Bezienswaardigheden

Het dorpje is op zich, vanwege haar fraaie ligging aan de dijk en het IJsselmeer, al een bezienswaardigheid. Hetzelfde geldt voor de visser huisjes en het haventje dat in 1912 werd aangelegd en in 1998 in oude glorie werd hersteld. Bij het haventje staat nog de Hang, het gebouwtje waar vroeger haringen werden gezouten en gerookt. Ook zijn er enkele pekeltonnen teruggeplaatst waarin vroeger de visnetten werden geconserveerd.

Laaksum heeft een pagina op Facebook, Laaksum historie