Groen onderhoud aankomende winter 2023 – tot maart 2024

Afdeling groen liet weten dat aankomende winter de volgende groenwerkzaamheden gaan plaatsvinden.
WARNS
  • Aanplant 47 nieuwe bomen nieuwe rondweg
  • Aanplant hagen nieuwe rondweg
  • Snoeien de Waske voor nr 1-27
  • Reconstructie heesters Pastorywei tussen nr 20-22

LAAKSUM

Snoeien bosplantsoen P-terrein IJsselmeerkant

SKARL

  • Snoeien bomen rondom begraafplaats
  • Bosplantsoen grote p-terrein Zuiderweg
  • De werkzaamheden zijn wel weersafhankelijk.