Glasvezel voor de hele Mienskip, wij gaan ervoor!

De allerhoogste tijd voor een update voor de inwoners van de kleine kernen in Noard- en Súdwest Fryslân. Dat hadden we beloofd, maar het bleek niet eenvoudig. Gezien de omvang en complexiteit van het gebied heeft dit langer geduurd dan eerder aangegeven is. Ons motto is en blijft glasvezel voor de hele Mienskip. Met dat doel voor ogen hebben we alle mogelijke scenario’s in kaart gebracht en kunnen we nu duidelijkheid geven.

35% deelname voor het hele gebied noodzakelijk
Een deel van de kleine kernen in Noardwest Fryslân ten zuiden van de A31 en een groot deel van de kleine kernen in Súdwest Fryslân zat boven de 35% aanmeldingen. Kijkende naar het gemiddelde van deze kernen samen haalden we de benodigde 35% niet. Dit betekent dat we op dit moment de aanleg van een glasvezelnetwerk in de kleine kernen niet kunnen garanderen. Vanaf de start hebben we aangegeven dat we graag de hele Mienskip op het netwerk van de toekomst willen aansluiten. Om dit te kunnen realiseren is een gemiddelde van 35% over het hele gebied noodzakelijk.

Aanmelden kleine kernen kan tot medio 2020
Wij hebben het vertrouwen dat de kleine kernen in Noard- en Súdwest Fryslân samen de benodigde 35% kunnen halen. Daarom kunnen bewoners die in aanmerking komen voor een aansluiting zich tot de zomer van 2020 blijven aanmelden. Uiteraard zijn de extra kosten voor aansluiten achteraf niet van toepassing.

Jaap Bosma en Anja Rombout, initiatiefnemers van DFMopGlas, lichten toe:

“Mede dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers hebben duizenden bewoners zich al aangemeld. Er is ons alles aan gelegen om deze bewoners uiteindelijk te kunnen aansluiten op glasvezel. Wij geloven dat het haalbaar is en zullen alles op alles zetten om het voor elkaar te krijgen!”

Medio december worden de dorpsbelangen geïnformeerd. Inwoners van de kleine kernen worden persoonlijk geïnformeerd over de actuele status op hun adres. Daarnaast is de gebiedsinformatie te vinden op https://glasvezelvoorfryslan.nl/ De status zal vanaf het nieuwe jaar wekelijks worden bijgewerkt.

Start campagne grotere kernen
Begin 2020 starten wij met de eerder toegezegde glasvezelcampagne in de grotere kernen in Noard- en Súdwest Fryslân. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. In maart 2020 vinden de eerste informatieavonden plaats. Bewoners worden hier persoonlijk voor uitgenodigd. Aanmelden voor glasvezel in de grotere kernen is al mogelijk.

Start aanleg buitengebied
De bewoners van het buitengebied van Noardwest Fryslân ten zuiden van de A31, het gebied rondom Skingen en Slappeterp, en het buitengebied van Súdwest Fryslân kregen eerder dit jaar al zekerheid op de komst van glasvezel. In het nieuwe jaar starten we daar met de aanleg. Op dit moment zijn we met de betrokken gemeenten over de aanlegvoorwaarden in gesprek. Zodra we meer weten over de planning, de aannemer en het aanlegproces, informeren wij bewoners hier persoonlijk over.

Laten we samen gaan voor een glasvezelnetwerk in de hele Mienskip! Voor elkaar en met elkaar.