Gemeentehaven Warns

Inwoners van Warns kunnen een ligplaats voor hun bootje huren in de gemeentehaven van Warns. Deze ligt net achter de brug van Warns richting Stavoren. Ook de Sint kiest deze haven om zijn boot aan te leggen.

Havenmeester:
Willem Prins
Buorren 4
8721 GP Warns
06 26052502
email: dorpshavenwarns@gmail.com

De haven is uitsluitend bedoeld voor ingeschrevenen in de gemeente Súdwest Fryslân en wonende in de plaatsen Warns, Skarl en Laaxum. De ligplaatshouder is alleen gerechtigd een schip op de toegewezen plaats neerleggen, dat ook daadwerkelijk zijn bezit is.
De haven heeft als doel de plaatselijke bevolking gelegenheid te geven tegen een zeer betaalbaar tarief een ligplaats te kunnen huren. De haven beschikt in hoofdzaak over kleine ligplaatsen.

Op dit moment is er nog een kleine wachtlijst.

Download het Inschrijfformulier Warnser Dorpshaven 2021

Havenreglement