Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond

Van september t/m april komen we eens per maand een middag bij elkaar in de Treffe met een spreker over uiteenlopende onderwerpen en 1 keer per jaar een uitstapje en soms tussendoor nog ergens een bezichtiging o.i.d.

Bestuur

Voorzitter Sippie de Roos – Beuckens
Secretaris Grietje Jongstra – Kuperus

Inlichtingen: tel. 0514 – 68 17 96 of 0514 – 68 20 44