Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond

Voorzitter: Sippie Zeldenrust, Buorren 53 8721 GN Warns.
Een maal per maand vergadering in “Us Bije Stee” o.a.
– speakers
– excursies
– demonstraties
– ontspanning