Foppe Visser Stichting

De Foppe Visser Stichting heeft diverse projecten in Molkwerum en Warns ondersteund en laat u weten dat er weer een verzoek om financiële steun kan worden ingediend.

Het project waarvoor u subsidie zou willen aanvragen moet liggen in de doelstelling van de Stichting. De doelstelling van de stichting kan als volgt omschreven worden:

  1. De ondersteuning van de extramurele gezondheidszorg in het algemeen en van de maatschappelijke gezondheidszorg in het bijzonder, zoals voorheen uitgevoerd door de vereniging: “Groene Kruis Warns-Molkwerum”.
  2. Projectmatig financieel ondersteunen van organisaties die zich inzetten voor het algemeen maatschappelijk belang van de dorpen Warns en Molkwerum.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van financiële bijdragen waarvan de hoogte door het bestuur wordt bepaald.
Werkwijze:

U kunt een aanvraagformulier voor de subsidie verkrijgen bij foppevisserstichting@gmail.com of bij mevr H.I. Zijlstra Grimspôle 10 8722HS Molkwerum.

Het verzoek dient te worden voorzien van een financiële onderbouwing met ( indien aanwezig) het meest recente financiële jaarverslag van uw vereniging of stichting.

Zonder deze bescheiden wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Verzoeken dienen voor 31 oktober 2019 te worden ingediend.

Wanneer u voornemens bent een verzoek aan ons te richten laat dit ons dan zo spoedig mogelijk weten. Heeft u vragen dan kunt u contact met een van het bestuur opnemen of mailen naar bovenstaand e-mailadres.

Namens de Foppe Visser Stichting
L.Veenstra.
0514-681610.