Eenmalige steun buurtverenigingen

Naast Dorpsbelang kent Warns de (zeer actieve) Oranjevereniging en zes buurtverenigingen. De buurtverenigingen steunen op enthousiaste vrijwilligers en bewoners. Ze zijn o.a. verantwoordlijk voor de praalwagens tijdens de optocht.

Om deze buurtverenigingen te ondersteunen heeft Dorpsbelang besloten dit jaar eenmalig een donatie te doen voor de bouw van de wagens. Middels de app konden de verenigingen een aanvraag indienen. Binnenkort zal penningmeester Marieke de Vries starten met het overboeken. We wensen iedereen veel succes en plezier tijdens de bouw.

UPDATE 12-05:
We werden er terecht op gewezen dat het niet alleen buurtverenigingen zijn die werken aan een feestwagen. Ook niet georganiseerde vriendengroepen doen dat. Uiteraard kunnen zij ook rekenen op een tegemoetkoming in gemaakte kosten. Marieke de Vries zal op de dag van de optocht hiervoor zorgdragen.