Uitslag draagvlakonderzoek rondweg Warns

De uitkomsten van de gehouden enquête zijn als volgt:

 

 

       
     

opkomst

   

percentage

 
         

ja

64,4

 

Warns

 

420

67%

 

nee

26,8

 
         

geen mening

8,8

 
         

totaal

100

 
               
         

ja

91,2

 

Stavoren

 

475

50%

 

nee

4,6

 
         

geen mening

4,2

 
         

totaal

100

 
               
         

ja

90,1

 

Molkwerum

125

64%

 

nee

7,4

 
         

geen mening

2,5

 
         

totaal

100

 
               
         

ja

85,7

 

Hemelum

230

30%

 

nee

5,7

 
         

geen mening

8,6

 
           

100

 


De gemeente SWF gaat deze getallen verder onderzoeken en bepalen of er een rondweg komt.

Ook gaat de gemeente alle opmerkingen verzamelen.  De uitkomst van deze opmerkingen kan de uitslag nog veranderen.

De uitkomsten van het draagvlak onderzoek is één van de bouwstenen die door de gemeente SWF in de overwegingen zal worden meegenomen om te bepalen hoe het vervolgtraject van de rondweg bij Warns zal worden opgepakt. Voorbeelden van andere bouwstenen die in de beoordeling worden meegenomen  zijn oa onderzoeken naar; de geografische gebiedsontwikkelingen, de verwachte effecten van de rondweg zuid, de verkeersbewegingen en de effecten van de brugbediening Warns Noord op het wegverkeer.