Dorpstuin De Griene Poarte

Warns heeft haar eigen dorpstuin genaamd De Griene Poarte. Het is een groentetuin, leerschool en ontmoetingsplek voor jong en oud. Iedereen kan meehelpen en oogsten. Op een stuk grond aan de rand van het dorp wordt op ecologische wijze groenten, kruiden en fruit verbouwd. Een gezonde groentemarkt, dichtbij en altijd open.

Een strook weiland aan de Skarlerdyk is omgetoverd tot een tuin voor het hele dorp. De tuin wordt onderhouden door een groep dorpsbewoners en iedereen die dat wil, mag meehelpen. Ook de kinderen van de basisschool zijn bij de tuin betrokken. De visie van de dorpstuin is : Delen is winst, voedsel verbindt.

Iedere dag kunnen bezoekers zelf de mooiste knol uit de grond trekken, aan de hand van een simpel oogstsysteem met vlaggetjes. Ook als er niemand is. Betalen doe je bij de keet, in de daarvoor bestemde brievenbus. Iedereen die dat wil en kan, mag meehelpen met het onderhoud van de tuin. Helpers oogsten gratis. Iedereen is welkom op Dorpstuin Griene Poarte!

De jongste tuiniers komen uit de school in Warns. Zo hebben zij bloemen, spelt en sla gezaaid en zuurkool gemaakt van kool uit de tuin. Kinderen leren zo van alles over de herkomst, verzorging, oogsten en bereiden van groente en fruit.

Voor meer info: Griene Poarte