Dorpskrant De Warnser Poarte

Zes maal per jaar verschijnt de dorpskrant Warnser Poarte. Naast vaste rubrieken zoals informatie van Dorpsbelang, het weer, de natuur, de geschiedenis van Warns en een interview leest u berichten van verschillende verenigingen, verhuisberichten, bedankjes ed.
Bedrijven in Warns en omgeving hebben de mogelijkheid tot adverteren. In elke Warnser Poarte wordt de uiterste inlever-datum van kopij vermeld en tevens de dag wanneer het volgende nummer verschijnt.
Woont u net in Warns en ontvangt u geen dorpskrant meld het de redactie en het wordt geregeld. Een keer per jaar vraagt de redactie een vrijwillige bijdrage van minimaal € 7,50.
E-mail: dorpskrantwarns@hotmail.com