Doarpshus De Treffe een feit

De kogel is door de kerk. Op donderdag 30 juli is de sleutel van het Dienstencentrum Janke Tromp door de voorzitter van de Sichting Janke Tromp (Dick van Vuure)  overhandigt aan Marcel Faasse van de gemeente Sudwest Fryslan. Deze gaf hem onmiddellijk weer aan Geeske Dijkstra, 1 van de nieuwe bestuursleden van de pas opgerichte organisatie voor het Doarpshus De Treffe. Dit is het mooie resultaat van een jaar lang inspanning om  dit voor elkaar te krijgen. Lees hier meer onder kopje ‘voorgeschiedenis’ bij Dorpshuis.